அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டால் இதுதான் கதி

அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டால் இதுதான் கதி
This is the case if the next person desires the object


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டால் இதுதான் கதி

இரண்டு தூக்கணாங்குருவிகள் ஒரு கூடு கட்டி வசித்து வந்தன. ஒருநாள், இரை தேட அவை இரண்டும் வெளியே போயிருந்த சமயத்தில், ஒரு சிட்டுக்குருவி பறந்து வந்து தூக்கணாங்குருவியின் கூட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டது.

சிறிது நேரத்தில் ஒரு தூக்கணாங்குருவி பறந்து வந்தது. தன் கூட்டுக்குள் சிட்டுக்குருவி இருப்பதைப் பார்த்து, குருவி அக்கா எங்கள் வீட்டிற்குள் எதற்கு நுழைந்தாய் வெளியே போ என்றது. நான் போகமாட்டேன். உன்னால் முடிந்ததை பார்த்துக் கொள். இனிமேல் இது என் வீடு என்றது குருவி.


தூக்கணாங்குருவி அங்கிருந்து வருத்தத்துடனும்யோசனையுடனும் பறந்து போனதுசிட்டுக்குருவிகூட்டில் உட்கார்ந்துக் கொண்டிருந்ததுதிடீரென்று தூக்கணாங்குருவிகளின் கூட்டம் பறந்து வந்து ஒவ்வொன்றும் ஈரமண்னை அலகில் கொத்தி வந்துகூட்டின் வாசலைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைத்து பின்சிட்டுக்குருவியை கூட்டுக்குள் வைத்து ஒரேடியாக அடைத்துப் பூசிவிட்டுப் பறந்து போனது.

அடுத்தவர்களின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தது தவறு என தாமதமாக உணர்ந்த சிட்டுக்குருவி, அந்தக் கூட்டுக்குள்ளேயே மூச்சடைத்து இறந்து போனது.

கருத்து: அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டால் இதுதான் கதி


For More Updates Please Visit www.dailynewsnewspaper.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain