திருக்குறள்-குறள் 31-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

திருக்குறள்-குறள் 31-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்
Thirukkural-arathupaal-aran-valiyuruththal-Thirukkural-Number-31

திருக்குறள்-குறள் 31-அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல்

குறள் எண்: 31

குறள் வரி:

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு

ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.

அதிகாரம்:

அறன் வலியுறுத்தல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

அறம், சிறப்பையும் தருகிறது, செல்வத்தையும் தருகிறது; ஆகவே, அறத்தைவிட நன்மை தருவது வேறு என்ன இருக்கிறது?

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain