திருக்குறள்-குறள் 13-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

திருக்குறள்-குறள் 13-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு
Thirukkural-arathupaal-Vaan-sirappu-Thirukkural-Number-13


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

திருக்குறள்-குறள் 13-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

குறள் எண்: 13

குறள் வரி:

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து

உள்நின்று உடற்றும் பசி.

அதிகாரம்:

வான் சிறப்பு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

மழை பெய்யாவிட்டால், விரிந்த கடல் சூழ்ந்த இந்த விந்தை உலகில், பசி தொடர்ந்து நின்று வருத்தும்.


For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain