திருக்குறள்-குறள் 23-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

திருக்குறள்-குறள் 23-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை
Thirukkural-arathupaal-Neeththaar-perumai-Thirukkural-Number-23

திருக்குறள்-குறள் 23-அறத்துப்பால்-நீத்தார் பெருமை

குறள் எண்: 23

குறள் வரி:

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்

பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.

அதிகாரம்:

நீத்தார் பெருமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

இயற்கையின் எதிரெதிரான போக்குகளைத் தெளிவாக அறிந்து, துறவு மேற்கொண்டவர்களின் பெருமையை உலகில் உயர்ந்தது.

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain