திருக்குறள்-குறள் 3-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து

திருக்குறள்-குறள் 3-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து
Thirukkural-arathupaal-Kadavul-vaazhththu-Thirukkural-Number-03


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

திருக்குறள்-குறள் 3-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து

குறள் எண்: 3

குறள் வரி:

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்

நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

அதிகாரம்:

கடவுள் வாழ்த்து

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

மலரைவிட மென்மையானவனின் திருவடியை நினைப்பவர், நிலவுகளில் நெடுங்காலம் வாழ்வார்.

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain