தீபக்கோலம் Contest - நீங்களும் வெல்லலாம் தங்கம்

தீபக்கோலம் Contest - நீங்களும் வெல்லலாம் தங்கம்
Fireworks Contest - You too can win gold


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

தீபக்கோலம் Contest  - நீங்களும் வெல்லலாம் தங்கம்

தங்கம் கொட்டும் தீபக்கோலம் கான்டஸ்ட்

மூன்றே Step:

1. Make a colourful kolam decorated with lamps lit with Dheepam Lamp Oil

2. Take a selfie with your completed Kolam and the lamps and a picture of the Lot number at the back of your Dheepam Lamp Oil pack.

3. WhatsApp these pictures to +91 95661 24442

1000 best தீபக்கோலங்களுக்கு 1கிராம் gold coin பரிசா காத்துட்டுருக்கு

கடைசி தேதி: 17.01.2021

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain