திருக்குறள்-குறள் 8-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து

திருக்குறள்-குறள் 8-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து
Thirukkural-arathupaal-Kadavul-vaazhththu-Thirukkural-Number-08


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

திருக்குறள்-குறள் 8-அறத்துப்பால்-கடவுள் வாழ்த்து

குறள் எண்: 8

குறள் வரி:

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்

பிறவாழி நீந்தல் அரிது

அதிகாரம்:

கடவுள் வாழ்த்து

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

அறக் கடலாக விளங்கும் இறைவனின் திருவடியை நினைக்காதவர், அறத்திற்கு எதிரான கடலை நீந்திக் கடக்க முடியாது.


For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain