2021 வாக்காளர் பட்டியல் - உங்கள் பெயர் உள்ளதா?

2021 வாக்காளர் பட்டியல் - உங்கள் பெயர் உள்ளதா?
2021 Voter List - Do you have your name?


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here


தமிழகம் முழுவதும் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் பெயர் இடப்பெற்றிருக்கிறதா? உங்கள் விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கிறதா? இணைதளம் மூலம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

உங்கள் பெயர் உள்ளதா?: Click Here

வாக்காளர் அட்டையில் திருத்தம் மேற்கொள்ள விரும்புவோர் நான்கு நாள் நடைபெறும் சிறப்பு முகாம்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.

சிறப்பு முகாம்களை பற்றிய விபரங்களுக்கு: Click Here


For More Updates Please Visit www.dailynewsnewspaper.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain