திருக்குறள்-குறள் 18-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

திருக்குறள்-குறள் 18-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு
Thirukkural-arathupaal-Vaan-sirappu-Thirukkural-Number-18


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

திருக்குறள்-குறள் 18-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

குறள் எண்: 18

குறள் வரி:

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்

வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு

அதிகாரம்:

வான் சிறப்பு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

வானம் வறண்டால், வானவர்க்குச் செய்யும் வழிபாடும் திருவிழாவுங்கூட உலகில் நடைபெறாது.

      Post a Comment

      © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain