திருக்குறள்-குறள் 15-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

திருக்குறள்-குறள் 15-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு
Thirukkural-arathupaal-Vaan-sirappu-Thirukkural-Number-15


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

திருக்குறள்-குறள் 15-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

குறள் எண்: 15

குறள் வரி:

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற்று ஆங்கே

எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை

அதிகாரம்:

வான் சிறப்பு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும், அப்படிக் கெட்டவர்களுக்குத் துணையாகி நன்மை கொடுப்பதும் மழை.


For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain