திருக்குறள்-குறள் 14-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

திருக்குறள்-குறள் 14-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு
Thirukkural-arathupaal-Vaan-sirappu-Thirukkural-Number-14


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

திருக்குறள்-குறள் 14-அறத்துப்பால்-வான் சிறப்பு

குறள் எண்: 14

குறள் வரி:

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென்னும்

வாரி வளங்குன்றிக் கால்.

அதிகாரம்:

வான் சிறப்பு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

பாயிரம்

குறளின் விளக்கம்:

உலகின் இயற்கை வருவாயாகிய மழை, தன் வளம் குறைந்ததால், உழவர்கள் ஏர்ப் பிடித்து உழ முடியாது.

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain